Home

Hartelijk welkom op deze website, een plek gewijd aan Balinese houtsnijwerken.
Het doel van deze website is de lezer te informeren over en te enthousiasmeren voor deze uitzonderlijke kunstvorm.
Dat wordt o.a. gedaan door aan de hand van foto’s van houtsnijwerken enige tekst en uitleg te geven. Daarbij behandelen we vragen als: ‘Wat stelt deze specifieke voorstelling voor?’, ‘Waarom is het ene beeld beschilderd en het andere niet?’,’Wat zijn nou toch die art deco beelden, waar iedereen het over heeft’? enz. Hiermee kan een overzicht gegeven worden omtrent de verschillende stijlen die er binnen het Balinese houtsnijwerk zijn, over de (bekendste) houtsnijders, wat de houtsnijwerken uitbeelden en wat het doel van de houtsnijwerken is. We hopen hiermee zowel de beginnende liefhebber als de meer doorgewinterde verzamelaar te bedienen, al was het alleen maar door de foto’s van diverse beelden te delen.

Een object gaat immers meer leven en wordt intrigerender, wanneer wij het verhaal en de geschiedenis erachter kennen. Als verzamelaar, is dat iets wat wellicht het meest interessante aspect is aan het verzamelen: het boeiende verhaal achter het object en het gevoel dat het uitstraalt.

Voordat we verder gaan, geven we een korte uitleg over het gebruik van onze website. Aan de linkerkant van de website (of bovenaan als u de website met uw mobiele apparaat bezoekt), vindt u het menu. Deze ziet er als volgt uit:

Wanneer u met uw cursor naar met menu toe beweegt, kunt u op twee manieren het menu openen.

  1. U klikt op de Hoofdonderwerpen die hier staan, zoals ‘Onbeschilderde traditionele beelden’ of ‘Art deco beelden’. Hiermee komt u op een pagina terecht met uitleg over dit Hoofdonderwerp.
  2. U klikt op het naar beneden wijzende pijltje naast dit Hoofdonderwerp, zoals hieronder staat afgebeeld:

U ziet dat het Menu zich vervolgens ontvouwt en de onderwerpen binnen het hoofdonderwerp worden getoond. U kunt het zien als paragrafen binnen een hoofdstuk. Deze paragrafen vormen meteen de grootste inhoud van de website, namelijk de houtsnijwerken waar het allemaal om gaat. U vindt hier per houtsnijwerk een uitleg aan de hand van een tekst en foto’s. Door te klikken op de naam van de paragraaf, komt u op de desbetreffende pagina uit.

Ook vind u bij de Hoofdonderwerpen ‘details houtsnijwerk’ en ‘verdiepingsinformatie’ verdere uitleg over het onderwerp Balinese houtsnijkunst, zoals paragrafen over de kunstenaarsvereniging Pita Maha of onderwerpen die we soms zien terugkomen in de beelden, zoals sieraden.
Daarnaast bent u van harte welkom om uw vragen te stellen over dit onderwerp, middels het versturen van een e-mail, zie hiervoor het kopje ‘contact’.
Misschien heeft u ook één of meerdere Balinese beelden en wilt u daar graag wat meer informatie over, wellicht wilt u een houtsnijwerk verkopen of heeft u een vraag over een houtsnijwerk op deze website, stel uw vragen dan gerust.

De website is tot stand gekomen met het idee om deze kunstvorm en kennis hierover te delen met een zo groot mogelijk publiek.
De achterliggende gedachte is het in stand willen houden en het doorgeven aan volgende generaties van informatie met betrekking tot deze kunstvorm op internationaal niveau. Er wordt daarom ook gewerkt aan een Engelstalige versie van deze website.

Juist in een tijd waarin de modernisatie van de samenleving in rap tempo voortbeweegt en de verwestering van de wereld zich steeds verder uitbreidt, lopen diverse (unieke) culturen en hun erfgoed gevaar om hun identiteit te verliezen en op te gaan in de massa. Hoewel dit ook vele voordelen met zich meebrengt, gaat dit vaak ten koste van de eigen, vaak oude, traditionele en unieke gebruiken en kunstvormen.

In Indonesië is er gelukkig nog een groot deel van het culturele erfgoed bewaard gebleven en in stand gehouden. Vele gebruiken worden nog steeds uitgeoefend, maar ook dit veranderd. De oudere generaties zijn langzaam aan het verdwijnen en met hun steeds meer van de oude gebruiken en waardevolle kennis hierover. Veel jongeren hebben hier weinig interesse in en er is weinig geld te verdienen binnen de sectoren Cultuur en Kunst in Indonesië, waardoor het ook niet aantrekkelijk is, om hier voor te kiezen. Gelukkig is Bali een eiland vol mystiek en tradities en zijn er door de vele feestdagen genoeg ceremonies om een groot deel van deze tradities in ere te houden. Het eiland der Goden ademt dan ook op elke straathoek kunst en cultuur. Dit neemt niet weg dat ook dit afneemt en veranderd of vervangen wordt door meer moderne gebruiken, maar ook dat is inherent aan ontwikkeling, het is niet altijd te voorkomen en het is ook niet altijd slecht. Het zou alleen jammer zijn, als hiermee al bestaande kunstvormen verdwijnen of de kennis hierover verloren gaat.

Deze website hoopt op het gebied van Balinees houtsnijwerk informatie en tradities te bewaren en te delen.
De website is zo overzichtelijk mogelijk getracht in te delen. Met name onder de houtsnijwerken zijn er stijlen en voorstellingen te vinden die op meerdere gebieden raakvlakken hebben, bijv. een mythologisch wezen met art deco kenmerken of twee figuren in de typische art deco stijl maar uit een mythologische scene. Afhankelijk van deze kenmerken is het beeld ingedeeld in één van de categorieën.  

Er is geprobeerd bij elke object een beschrijving te geven om u passende informatie te geven. Hopelijk kunt u zich hiermee beter inleven in het getoonde object en proeft u iets van de geweldige  Balinese sfeer. 

De website is in volle ontwikkeling, waardoor er regelmatig nieuwe informatie en nieuwe objecten worden toegevoegd. Onder het kopje ‘Nieuws’ staat altijd een recent overzicht over nieuwe toevoegingen aan de website.

Het is de bedoeling dat de website een ‘levende website’ blijft, waarbij er continu nieuwe informatie kan worden toegevoegd, bijvoorbeeld nieuwe beelden, maar ook nieuwe informatie m.b.t. het onderwerp.

De website is zeker niet perfect en u zult hier en daar vast eens een spelfout tegenkomen.


Mocht u informatie tegenkomen die volgens u onjuist is, of heeft u aanvullende informatie, dan horen wij dit graag. Natuurlijk zijn uw ideeën of op- en aanmerkingen ook van harte welkom.

De getoonde werken komen hoofdzakelijk uit een privéverzameling.

Wijwensen u veel plezier met het bekijken van deze website en danken u hartelijk voor uw bezoek!

Er wordt momenteel gewerkt aan een vertaling van deze website in het Engels en het Bahasa Indonesia.

Back to Top